• +84 24 62815546
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ngày 21/8/2017, theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách đóng mới tàu cá cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường. Tổng số kinh phí đề xuất bổ sung phạm vi, đối tượng thiệt hại của địa phương theo công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 563,1 tỷ đồng.


Page 1 of 2

© 2020 Phanle. All Rights Reserved.