Giới thiệu cho bạn bè

Thiết bị đo áp suất không khí

3.0810.20.000 là dụng cụ đo áp suất không khí của hãng Thies Clima, sử dụng để ghi lại việc xác định áp suất không khí tuyệt đối tĩnh. Được sử dụng cho mục đích khí tượng, chúng ghi lại các giá trị tương ứng với áp suất không khí tĩnh tại mực nước biển. Đối với thiết bị này, cần phải điều chỉnh một barograph sau khi cài đặt acc. đến 1 giá trị áp suất không khí nhất định. Độ cao cục bộ được đặt tại vị trí đo bằng vít điều chỉnh, việc ghi nhận số liệu được thực hiện trên một biểu đồ dải được kẹp vào một điểm nhấn đồng hồ trống tay đến DIN 8300 và DIN 58658.
3.0810.20.000