Đặt một câu hỏi

Royce-711-TSS-meter_resized

Thiết bị đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cầm tay, Hãng Royce Technology - Hoa Kỳ

Thiết bị đo TTS cầm tay của Royce Technology cho thông số đo TSS đáng tin cậy ở các nhà máy xử lý nước thải, sông, hồ và hệ thống nước khác.