Giới thiệu cho bạn bè

Thiết bị phân tích tổng Fe&Zn tự động trong nước MICROMAC TOTAL IRON

MICROMAC TOTAL IRON (SYSTEA S.P.A) là thiết bị phân tích tổng Fe&Zn tự động trong nước. Dễ dàng cài đặt, máy phân tích được phân phối sau một thời gian dài thử nghiệm tại nhà máy và đã thành công, được đưa vào sẵn sàng để cài đặt và thiết lập; nó được cung cấp với bộ phụ tùng đầy đủ để hoạt.
MICROMAC-TOTAL-IRON-SYSTEA