Giới thiệu cho bạn bè

Cảm biến quang cho oxy hòa tan Dissolved Oxygen

Dissolved Oxygen của TriOs là cảm biến đo không cần hiệu chuẩn cho oxy hòa tan theo phương pháp độ chói. Truyền giá trị kỹ thuật số đến bộ điều khiển. Không có sự can thiệp của H2S, làm giảm hoặc oxy hóa các chất. Đánh giá qua đơn vị hiển thị. Cảm biến oxy hòa tan có sẵn với cáp cố định 10 m hoặc 2 m. Công nghệ đo quang dựa trên phát quang, giao diện RS-485, Modbus RTU.
Dissolved-Oxygen-TriOs