Đặt một câu hỏi

Serinus Cal 3000 - Ecotech

Serinus Cal 3000

Serinus Cal 3000 của Ecotech bao gồm tất cả các tính năng từ các bộ ổn định Serinus Cal 1000 và Serinus Cal 2000 của nó , thêm một quang kế ozone để tạo và cung cấp chính xác nồng độ ozone khi hiệu chỉnh máy phân tích ozone. Máy đo quang chính xác và liên tục đo nồng độ ozone để kiểm soát đầu ra của máy tạo ozone bên trong, cung cấp nguồn ozone chính xác để hiệu chuẩn ozone thông thường.