• +84 24 62815546
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHAN LÊ

Lịch sử hình thành và sứ mệnh đưa sản phẩm - dịch vụ cao cấp tới khách hàng

Thành lập Công Ty TNHH Phan Lê

Tiến Sỹ Lê Đức Hòa

Người sáng lập: TS. Lê Đức Hòa

Tháng 03 năm 2006

Tháng 11 năm 2007

Chuyển sang hình thức Cổ Phần

Tổng Giám Đốc
Tổng Giám Đốc: Bà Đinh Thị Chung Anh

PGĐ Lê Hồng Tiến


Thạc sĩ Xử lý thông tin và Truyền thông
Kỹ sư điện tử viễn thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc Sĩ Nguyễn Xuân Hưng

NguyenXuanHung
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Công Nghệ Hoá Học

Thạc Sĩ Phạm Văn Lợi

PhamVanLoi
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Công Nghệ Hoá Học

Tháng 12 năm 2015

Mở văn phòng đại diện tại Miền Nam

Image

Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Phan Lê được thành lập từ tháng 3 năm 2006 dưới hình thức TNHH, chuyển sang hình thức cổ phần vào ngày 20 tháng 11 năm 2007, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103020774 của Sở Kế hoạch & Đầu tư  thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế: PHAN LE CONSULTANCY, TECHNOLOGY AND EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: PHAN LE.,JSC

Hoạt động tư vấn trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp thiết bị, cung cấp giải pháp, dịch vụ.

Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Phan Lê chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ về tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường, thiết bị khoa học công nghệ, đánh giá tác động môi trường, chuyển giao giải pháp khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là nhà cung cấp các loại thiết bị, hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm và trong các hoạt động quan trắc môi trường cũng như hệ thống các trạm quan trắc tự động (online) giám sát chất lượng nước, không khí...cho các tổ chức, cơ quan, các nhà máy, xí nghiệp và khu công nghiệp điển hình như các dự án cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm của Tổng Cục Môi trường, Cục Cảnh sát Môi trường, phòng Cảnh sát Môi trường các tỉnh, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam KOICA; hệ thống các trạm quan trắc nước thải tự động của công ty Huyndai-Vinashin, Vedan, Formosa

© 2020 Phanle. All Rights Reserved.