• +84 24 62815546
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Buổi họp các nhà phân phối của Chromatotec tại Trung Quốc

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Chromatotec chủ trì buổi họp các nhà phân phối khu vực Châu Á tại Thượng Hải – Trung Quốc, trong đó có Công Ty Phan Lê. Tham gia tại buổi họp có bà Đinh Thị Chung Anh, TGĐ Công Ty Phan Lê.

 

 © 2019 Phanle. All Rights Reserved.