• +84 24 62815546
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thiết bị đo khí độc cầm tay The DirectSense TOX


Product Info

GrayWolf trang bị PC cầm tay để đo lường, lưu dữ liệu và trình bày các thông số Chất lượng không khi trong nhà. The DirectSenseTMTOX là một công cụ thu thập dữ liệu môi trường mạnh, dễ nhìn và dễ sử dụng - Lưu dữ liệu với ghi chú, đồ thị, ghi chú, âm thanh ghi chú, vv… - Tiền chuẩn và file thống kê phân tích dữ liệu tự sắp xếp - Phần mềm lưu giữ dữ liệu và lập báo cáo

InEmail

Đặc tính kỹ thuật

 

Chỉ tiêu 

Giải đo (ppm) 

Giới hạn phát hiện (ppm) 

Sulfur Dioxide (SO2

0.0 to 20 

0.2 

Nitrogen Dioxide (NO2

0.0 to 20 

0.1 

Nitric Oxide (NO) 

0.0 to 200 

1.0

Carbon Monoxide (CO solo) 

0.0 to 500

1.0 

Carbon Monoxide (CO combo                 w/H2S sensor) 

0.0 to 500

1.0 

Hydrogen Sulfide (H2S solo) 

0.0 to 100

0.1 

Hydrogen Sulfide (H2S combo w/CO sensor) 

0.0 to 200

0.5 

Hydrogen Cyanide (HCN) 

0.0 to 50 

0.5 

Hydrogen Chloride (HCl) 

0.0 to 30 

0.7 

Hydrogen (H2

0.0 to 1000 

0.2 

Chlorine (Cl2

0.0 to 10

0.1 

Ammonia (NH3

0.0 to 100 

1.0 

Ethylene Oxide (C2H4O) 

0.0 to 20

0.3 

Ozone (O3

0.00 to 1.00

0.02 

Oxygen (O2

0.0 to 25% 

0.2%

Hydrogen fluoride (HF) 

0.00 to 10.00 

0,1 

Nhiệt độ: (P1100)

Gải đo: 15 to 160 0F (-10 to +70 0C) Accuracy: ±0.3°C 

Kích thước đầu đo: 

2in. (5cm) dia. x 12.5in. (30cm) lgth 

Nặngt (probe): 

w/batteries 1lb. 10oz. (0.7kg) 

Nguồn (probe): 

2 x D cells; typical battery life 1500 hrs. @ 15°C, or 3VDC w/AC adapter 

 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Sản Phẩm Liên Quan

© 2019 Phanle. All Rights Reserved.